Više informacija na

E-mail: bruno.cerknica@gmail.com

GSM: +386 41 616 519